Σελίδες

Science fiction jazz | 1947-59

Les Baxter - Shooting Star (1958)
Jonah Jones - I Dig Chicks! (1959) 
Music Out of the Moon: Music Unusual Featuring the Theremin, 1947 
Themes by Harry Revel
Harry Revel's “Music from out of space" feat Stuart Phillips and his orchestra (1955)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου