Σελίδες

Breakfast with a Robot & The Three Laws | Isaac Asimov, 1942

Breakfast with a Robot,  March 1930

 “The first artificial human machine with its inventor, the English Captain WH Richards,
in the conservatory in Berlin. The “robot” can speak, turn its head, hold objects and bow. It is made ​​of steel.”
 German Federal Archive (source)
1.A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
2.A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.
3.A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Laws.

Isaac Asimov, 1942
1 σχόλιο: 1. 1. Το ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει να βλαφτεί ανθρώπινο όν.
  2. Το ρομπότ πρέπει να υπακούει τις διαταγές που του δίνουν οι άνθρωποι, εκτός αν αυτές οι διαταγές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο.
  3. Το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτό δεν συγκρούεται με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο.
  0. Το ρομπότ δε θα κάνει κακό στην ανθρωπότητα, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει να βλαφτεί η ανθρωπότητα.


  Εγώ, το ρομπότ / Ισαακ Ασιμωφ / 1942 / μτφ Δ. Αποστόλου

  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή