Σελίδες

View from the Window / the first photograph | Nicéphore Niépce, 1826


View from the Window at Le Gras was the first photograph,by Nicéphore Niépce in 1826


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου