Σελίδες

Self portrait | Henri Matisse, 1906

Henri Matisse: Self portrait (1906)


"I desire pleasure. I am not a revolutionary by principle.
I was educated in an entirely different manner."

Henri Matisse


Albert Marquet (French, 1875-1947), Matisse in a Top Hat

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου