Σελίδες

El Chango | Ernesto Chango Cabral (1890-1968)

Ernesto “El Chango” García Cabral (1890-1968)

Mexican draftsman, painter, tango dancer, Greco-Roman wrestler, silent film 
and early television pioneer, cartoonist, illustrator, and muralist.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου