Η ασύδοτη τρυφερότητα | Αλέξανδρος Ίσαρης, 1976

Leonora Carrington, March Sunday, 1990

 Αυτές οι μέρες
Της ασύδοτης τρυφερότητας
Θα ακινητοποιήσουν
Τη ζωή σου∙
Θα σταματήσεις για πολύ
Καιρό να βλέπεις
Τα σύννεφα και τους τυφλούς
Που τραγουδούν στο δρόμο∙

Μετά
θα ξαναφύγεις
Για τα χιόνια.

Αλέξανδρος Ίσαρης, Η ασύδοτη τρυφερότητα
συλ.  Όμιλος Φίλων Θαλάσσης - Ο Ισορροπιστής, 1976

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...