Προσοχή | Παυλίνα Παμπούδη, 2004

 Thomas Kiesewetter, Untitled, 2012

Οφείλω να προσέχω ακόμα περισσότερο, καθώς διατρέχω την κάθε μου μέρα, 
τα πράγματα και τους ανθρώπους. Ήδη, νομίζω πως είμαι πολύ πιο 
παρατηρητική - σχεδόν όσο ήμουν ως παιδί.

Παυλίνα Παμπούδη, Προσοχή / Πρώτη Ύλη, 2004


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...