Ο χρόνος | Γιώργος Χειμωνάς, 1974

Jackson Pollock, Number 13, 1950


"Υπάρχει μια ακίνητη ηλικία εκεί στην φύτρα της κάθε ώρας και στιγμής. Ο κόσμος
 είναι αρχές που όλο αρχίζουν κι αδιάκοπα θα αρχίζουν στους αιώνες αδιάκοπα. 
Ο χρόνος δεν προορίζεται για ανθρώπους."

Γιώργος Χειμωνάς, Ο Γάμος, 1974

Also:

1 comment:

Anonymous said...Στο σώμα της / Across her body / doc / dir. Zacharias Mavroeidis / 2018
https://www.youtube.com/watch?v=0M4cCDIwIOs

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...