Πατρίδα | Paul Nizan, 1933

unknown

"Οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο μια πατρίδα, υπάρχουν πολλοί που θα ένιωθαν σαν στο 
σπίτι τους σε είκοσι γωνιές της γης: και αυτό γιατί έχουν γεννηθεί πολλές φορές..." 

Paul Nizan, Antoine Bloyé, 1933
μετάφραση: Ιωάννα Κατσουλάκη


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...