Πετραδάκια | Virginia Woolf, 1931

Erich Hartmann, Pebbles, New York, 1984


"Η παρουσία του, σαρωτική, σαν ένα τεράστιο κύμα, σαν μεγάλη μάζα νερού, έπεσε πάνω μου -
μ' έσυρε βίαια, μ' άνοιξε, άφησε γυμνά τα βότσαλα στο γιαλό της ψυχής μου. Ήταν ταπεινωτικό·
έγινα πετραδάκια."

Waves, Virginia Woolf, 1931
 Κύματα, μτφ Αρη Μπερλή

·

1 comment:

Anonymous said...

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B1
Πεντόβολα

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...