Το σατιρικό περιοδικό ''Η Γάμπα'' 1919 | Κώστας Καρυωτάκης & Άγις Λεβέντης

 Η Γάμπα 13.10.1919, διευθυνταί: Μίμης Χλαπάτσας & Νίκος Τσαπατσούλιας


Σεπτέμβριος 1919: Ο Κώστας Καρυωτάκης (23 ετών) εκδίδει με τον Άγι Λεβέντη (με τα ψευδώνυμα Μίμης Χλαπάτσας και Νίκος Τσαπατσούλιας, αντίστοιχα)
το εβδομαδιαίο σατιρικό περιοδικό ''Η Γάμπα'', του οποίου η δημοσίευση όμως απαγορεύτηκε μετά από έξι τεύχη κυκλοφορίας.
Οκτώβριος 1919:  Κατάσχεση του τίτλου της Γάμπας η οποία κρίνεται άσεμνη και διακόπτεται η κυκλοφορία της.


Είμαστε υποχρεωμένοι, από την στήλην αυτή να εκφράσωμεν τας θερμάς μας ευχαριστίας προς το κοινόν, το οποίον με τόσον ενθουσιασμό υπεδέχθη τη Γάμπα. Όσον αφορά δια την ακαταστασίαν ήτις παρετηρήθη στο πρώτον φύλλον και εν μέρει στο δεύτερον, ιδίως στο ζήτημα της αποστολής των φύλλων στας επαρχίας και στους συνδρομητάς, ζητούμεν συγγνώμην. Παρενεβλήθησαν λόγοι ανώτεροι της θελήσεώς μας. Ποτέ δεν εφανταζόμεθα ότι η κυκλοφορία μας θα ανήρχετο εις 20.000 από του πρώτου φύλλου. Φαντασθήτε 20 χιλιάδες γάμπες. Αναγκασθήκαμεν το πρώτο φύλλο να το τυπώσωμε δύο φορές. Και όσοι ξεύρουν απ' αυτές τις δουλειές, μπορούν να καταλάβουν τα τρεχάματα, τους διαπληκτισμούς και τις φασαρίες, να μας λυπηθούν και να μας συγχωρήσουν.


Τα προσωρινά γραφεία

Προσωρινώς, γραφεία μας
έχομε οδός Φαβιέρου,
54 αριθμός,
στο σπίτι κάποιου γέρου.

Μας βρίσκουνε τα άτομα
εις το μεσαίον πάτωμα
5 με 7 το εσπέρας
καθ' όλας τας ημέρας.

Λίαν δεχόμεθα ευγενώς
παξιμαδοκλέπτριας,
μοδίστες, κοριτσόπουλα
και σοβαρά κυρίας.


"Εισέρχεσθε διά μιας καταπακτής κρατώντες φανόν ανημμένον. Θα ιδήτε μίαν επιγραφήν "ο κώδων δεν κτυπά". Δεν είνε ανάγκη λοιπόν να κτυπήσετε το κουδούνι, το οποίον άλλως τε, δεν υπάρχει. Μη ζητήσετε να βγάλετε το καπέλλο, διότι δεν θα σας δοθή καιρός· πρέπει και με τα δυο σας χέρια να προασπίζετε την τσέπη του πορτοφολιού σας διά πολλούς λόγους. Θα τρέξη αμέσως να τεθή υπό τας διαταγάς σας ο προσωπάρχης του επί των τελετών και δεξιώσεων τμήματος, του επιστατικού προσωπικού των γραφείων της "Γάμπας". Θα φέρη πρασίνην χρυσοποίκιλτον λιβρέαν με το έμβλημα της "Γάμπας" εις το αριστερόν περιβραχιόνιον. Με τον αφελέστερον τρόπον του κόσμου θα σας ζητήση το μπαστούνι και το παλτό σας. Αν δεν τα έχετε βαρεθή, μην τα δώσετε επ' ουδενί λόγω. Αφού σας κάνη τας κεκανονισμένας δέκα υποκλίσεις και εις το τέλος σας παίξη την σχετικήν καρπαζιάν θα σας εισαγάγη με μίαν κλωτσιά εις τα οπίσθια εις το δωμάτιον των διευθυντών. Ο κ. Χλαπάτσας θα προθυμοποιηθή να σας υποδείξη σε ποιες σανίδες του πατώματος θα μπορούσατε να πατήσετε για να φθάσετε ακινδύνως μέχρις αυτού. Ως εκ συνθήματος λεγεών ποντικών διαφόρων μεγεθών θα εφορμήση εναντίον σας. μη φοβηθήτε. Είνε τα κατοικίδια ζώα της "Γάμπας". Είνε κακομαθημένα. Κατά βάθος όμως έχουν πολύ καλήν ψυχήν. Χαϊδέψτε τα λίγο. Δεν θα σας πειράξουν. Ο κ. Τσαπατσούλιας θα καταγίνεται από πολλού να στερώση με διάφορα τεχνητά μέσα ένα κάθισμα για να σας το προσφέρη. Επί τέλους θα καθήσετε."

Κ. Καρ...

τρίτο φύλλο  22.09.1919

Aυτοκτονία

"Απελπισθείς εκ των στερήσεων της ζωής και εκ των ερωτικών ατυχιών, ο παις του εφοπλιστού κ. Καραβάκη, ηυτοκτόνησε χθες, βληθείς διά σφαίρας περιστρόφου εις την δεξιάν ωμοπλάτην. Ο θάνατος επήλθεν ακαριαίος και τρομερός. Ο δυστυχής παις ήτο ηλικίας 2 ετών και τριών μηνών και μόλις προ τριετίας είχε λάβει το δίπλωμα της Νομικής. Τον κ. Καραβάκην συλλυπούμεθα εγκαρδίως".
Αγνώστου


Στη στιγμή

Κάποιος νόμος της Χημείας
και της Φυσικής προσέτι
ξεύρεις φως μου, λέγει ότι
η τριβή παράγει ζέστη.

Έλα τώρα πούνε κρύο
αγκαλιά να κοιμηθούμε
να με τρίβεις να σε τρίβω
στη στιγμή να ζεσταθούμε!

Σαμψών, Αράχωβα


έκτο φύλλο, 13.10.1919 


2 comments:

Anonymous said...

Αν επιτρέπεται, πού βρήκατε το 3ο τεύχος του περιοδικού;
Τα 4-5-6 υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
Τα 1-2-3 τα είχε, φανταζόμαστε, μόνο ο Σαββίδης.

Τρύφων said...

Πάντα δημοκρατικοτατη η Ελλάδα μας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...