Περί βροχής | Martin Page, 2007

Clare Curtis, Rainy street, woodcut


''Η βροχή συνοδεύει τη βαρύτητα και χαράζει το σχήμα της.''  

''Η βροχή είναι η συνθηματική λέξη για εκείνους που αρέσκονται σε μια ορισμένη μετεώριση του κόσμου.''

''Μία ώρα βροχής ισοδυναμεί σε όγκο με μια μικρή θάλασσα.''

''Όταν βρέχει, οι άνθρωποι διαβάζουν, πηγαίνουν στον κινηματογράφο και ερωτεύονται, οι καλλιτέχνες δουλεύουν, 
οι στρατιώτες παραμένουν στα αντίσκηνά τους. Τι κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες όταν δεν βρέχει;'' 

''Η βροχή είναι το τελευταίο μέσο που βρήκε η φύση για να κάνει αισθητή την παρουσία της μέσα στις πόλεις μας.''

''Η μουσική επινοήθηκε για να αντισταθμίσει την έλλειψη της βροχής.'' 


Martin Page, De la pluie / Περί βροχής, 2007 
μτφ. Λόισκα Αβαγιανού


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...