Πανσέληνος | Pierre Bettencourt, 1917 - 2006

On board an Asian craft, 1900


Όταν το φεγγάρι είναι στη γέμιση του, οι υπνοβάτες - εδώ -  περπατούν επάνω στο νερό. Όμως οι περισσότεροι 
έχουν συγγενείς που τους συνοδεύουν με βάρκες, για να περιμαζεύουν εκείνους που ξαναγυρίζουν στη ζωή.


Pierre Bettencourt / Πανσέληνος 
μτφ: Ε. Χ. Γονατάς

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...