Το σκάκι | Σπυρίδων Βικάτος

Σπυρίδων Βικάτος, Το σκάκι (1903;)

Ο Σπυρίδων Βικάτος (1878 –  1960) ήταν `Ελληνας ζωγράφος, 
από τους τελευταίους εκπροσώπους της «Σχολής του Μονάχου»


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...