Επανάσταση | Νικόλας Κάλας, 1933

Multiple colored stars, located by constellation. 1881"Θα 'θελα να φτιάξω έναν ουρανό
να 'χω τώρα που νύχτωσε ένα στερέωμα να κοιτάζω
θα το 'καμνα μεγάλο, γιομάτο άστρα με σχήματα παράξενα
θα του 'βαζα αντίς από 'να, δυο φεγγάρια ανόμοια
το 'να μικρό σαν παιδί, τ' άλλο μεγάλο σαν παράπονο.


Δε θα πήγαιναν τα δυο πάντα μαζί

το πρώτο θα πλάγιαζε κοντά στο βορρά
και το μεγάλο θα 'ρχότανε απάνου απ' το ρολόι μου να σημάνει
μεσάνυχτα..."


[...]"Προτού ξημερώσει ακούγονται φιλιά

είν' τα φεγγάρια που πέφτουν και χτυπιούνται.
Όταν ξυπνώ, ξυπνώ από κούραση το κορμί μου μοιάζει σα να υπέφερε."
                                                                                       Νικόλας Κάλας, Τετράδιο Α΄, 1933


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...