Ένας φιλήσυχος πολίτης | Αντώνης Σαμαράκης, 1965

Γιάννης  Γαϊτης, Figures, 1966

 “Για το Καθεστώς φιλήσυχος πολίτης δε σημαίνει τίποτα. Τίποτα! Οι άνθρωποι χωρίζονται
 μόνο σ' εκείνους που είναι με το Καθεστώς και σ' εκείνους που δεν είναι. Για να είσαι εχθρός
 του Καθεστώτος, δε χρειάζεται να έχεις πράξει κάτι αντίθετο προς το Καθεστώς. Φτάνει να 
μην είσαι με το Καθεστώς, να μην έχεις εμφανίσει δράση θετική υπέρ του Καθεστώτος. 
Ναι, για το Καθεστώς ισχύει ο νόμος: "ο μη ων μετ' εμού κατ' εμού εστί".
[...] 
Το να είσαι απλώς ένας φιλήσυχος πολίτης, όχι μόνο δεν έχει καμία σημασία, αντίθετα, 
καταλήγει επιχείρημα εις βάρος σου. Θα πρέπει το ταχύτερο να υπάρξει νόμος που να 
ορίζει και να τιμωρεί σαν ιδιώνυμο έγκλημα το να είναι ένας "ένας φιλήσυχος πολίτης".”

Αντώνης Σαμαράκης, Το λάθος, 1965

Landscapes | Paintings by Julian Trevelyan, 1938-1987

Julian Trevelyan, Windsor, 1969
 Julian Trevelyan, Richmond Park (London Parks Suite), 1969–1970
Julian Trevelyan, Low Tide, 1974
Julian Trevelyan, Winter, 1974
Julian Trevelyan, Le Havre, 1987
Julian Trevelyan, Fontaine de Vaucluse, 1972
Julian Trevelyan, Bolton Mills, 1938 ( collage)
Julian Trevelyan, Sienese landscape, variation IV, black, 1958


Julian Trevelyan (1910 – 1988) was an English artist and poet.

Alphabetarion # Unusual | Michael Moorcock, 1974

Marcel Duchamp, Bottle Rack (Porte-Bouteilles), 1958-59

“People are not alarmed by the unusual so long 
as it is placed in an acceptable context.”

 Michael Moorcock, The Land Leviathan (A Nomad of the Time Streams Novel), 1974

Wild Nights – Wild Nights! | Emily Dickinson, 1861

 Emily Dickinson "Wild nights" manuscript


Wild Nights – Wild Nights!
Were I with thee
Wild Nights should be
Our luxury!

Futile – the winds –
To a heart in port –
Done with the compass –
Done with the chart!

Rowing in Eden –
Ah, the sea!
Might I moor – Tonight –
In thee!

Emily Dickinson, Wild Nights – Wild Nights!, 1861

Dickinson's posthumous editor Thomas Wentworth Higginson thought the poem was too erotic 
for a woman he deemed pure and was initially reluctant to print the poem, "lest the malignant 
read into it more than that virgin recluse ever dream of putting there"*. Modern readers 
now, however, recognize the poem as one of her most erotic and find in the text Dickinson's
 understanding of sexual passion.

* Leiter, Sharon. Critical Companion to Emily Dickinson: A Literary Reference to Her Life and Work. 
New York: Facts on File, Inc., 2007


Flick Review < Les Doulos | Jean-Pierre Melville, 1962


Silien: I don't give a damn. But I have the jewels and I need the money.Le Doulos (1963)
Directed by Jean-Pierre Melville
Writers: Pierre Lesou(based on the novel by) -Jean-Pierre Melville
Cinematography: Nicolas Hayer
Stars: Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Jean Desailly, Fabienne Dali, Michel Piccoli

*
Martin Scorsese's favorite gangster movie.
Favorite storyline of Quentin Tarantino.

Jean-Pierre Melville and Jean Paul Belmondo, 1962


Also:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...